Algemene Ledenvergadering

Beste sportvrienden,

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) welke wordt gehouden op donderdag 20 oktober 2022 om 21.00u in de kantine.

De agenda van deze ALV is hieronder weergegeven. Opvolgend vind je de notulen van de ALV 2021 en het Secretarieel jaarverslag 2021-2022.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van W.S.V. Well

Fieke Vugs – Secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2022

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ALV d.d. 21 oktober 2021
 3. Secretarieel jaarverslag 2021-2022
 4. Financieel jaarverslag 2021-2022 van de penningmeester
  Het financieel verslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 liggen op de
  vergadering ter inzage.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming kascommissie 2022-2023
 6. Ingekomen stukken en mededelingen.
   Energiebesparing
 7. Vaststelling contributie
  Het bestuur stelt voor de huidige contributie te handhaven op het huidige niveau: € 17,50 senioren, € 13,- junioren, € 11,- pupillen, € 6,- donateurs.
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster zijn Adri Sprong, Gerrit van Lopik en Jeroen Wijburg. Verder treedt Fieke Vugs af als bestuurslid en is dus de functie voor secretaris vacant.
  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering opgeven bij de voorzitter of secretaris.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

RABOBANK ALTENA-BOMMELERWAARD ONDERSTEUNT LED

In het afgelopen jaar is bij voetbalvereniging Well op veld twee en de trainingshoek de gehele veldverlichting vervangen door LED-verlichting. De oude lampen gaven niet meer de verwachte opbrengst aan licht en het waren nog echte energievreters. Met behulp van de de Rabobank Altena-Bommelerwaard en diverse andere financiële middelen kon deze LED verlichting gerealiseerd worden.

WELL 3 IN HET NIEUW

Afgelopen zaterdag werd Well 3 door een tweetal sponsoren van tassen en shirts voorzien. De directie en eigenaren van Handelsonderneming DEKO BV en DETA ELEKTRO kwamen gezamelijk de tassen en shirts aan Well 3 uitdelen. Tevens werd op deze dag het sponsorbord van DETA ELEKTRO aan de bovenzijde van de tribune onthuld.

Oproep: Trainers gezocht voor STJO18 – JO11 – JO13

Beste leden van Well

Als bestuur van Well doen we een dringende oproep aan onze leden en ouders. We zoeken trainers/leiders voor de STJO18 en voor onze teams van JO11 en JO13. Laat de jeugd voetballen en help ons en de jeugd.

Voor iedereen die hier tijd en belangstelling voor heeft, neem contact op met een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar secretaris@wsvwell.nl

Bedankt, Namens de jeugd van Well, Nederhemert en Ammerzoden.

KERSTDRAAI ONLINE

Een van de grootste evenementen van voetbalvereniging Well is de jaarlijkse Kerstdraai. Helaas kon het dit  jaar vanwege alle Coronamaatregelen niet fysiek doorgaan in de kantine van Well; een heel erg groot gemis voor iedereen en de club.

Gelukkig hebben wij een geweldige activiteitencommissie. Deze bedachten een Kerstdraai-Online. Met veel enthousiasme gingen ze aan de slag. Ze bedachten een plan om via WhatsApp en Facebook op zaterdag 12 december vanaf 15.00 uur een Kerstdraai-Online te promoten en houden. Dus werden er in de week hieraan voorafgaand heel veel loten verkocht. Uiteindelijk waren er ruim honderd leden en niet leden die online deelnamen aan deze Kerstdraai.

Om 15.00 uur opende de voorzitter de Kerstdraai. Daarna ging presentator Corné helemaal los, ging draaikoning Leon het koekrad bedienen, zorgde Willemijn voor de techniek, deed Robin de administratie en werd de logistiek verzorgd door Bertina, Joanne, Annika, Wilma en Jochem.

Vele kijkers genoten via teams van het draaien en de leuke prijzen. Er werden negentien rondes gedraaid en ronde twintig was een Superronde. Om 18.09 werd het laatste appje verstuurd met de winnaars van de superronde. Daarna konden alle winnaars hun prijzen afhalen.

Het bestuur is bijzonder blij met deze fantastische Kerstdraai-Online. Ze willen dan ook graag nogmaals Jochem, Robin, Leon, Bertina, Corné, Joanne, Annika, Wilma en Willemijn en haar ouders, die belangeloos de ruimte beschikbaar stelden van Bloemenshop Marianne aan de Wellsedam in Ammerzoden, bedanken.

Well leeft dus ook in een lockdown periode. Dat voetbalvereniging Well echt leeft blijkt wel uit het feit dat er heel veel is gebeurd tijdens deze periode. De veldverlichting is duurzaam geworden met LED verlichting, de gehele bestrating is vervangen, de kantine is geschilderd in onze clubkleuren en het plafond is vervangen. Zonder iemand tekort te doen, wil ik dan ook zeker Gerrit, Patrick, Peter, Pascal, Johan en al onze obligatiekopers bedanken voor hun bijdrage en inzet.

Graag maak ik tot slot hier van de gelegenheid gebruik de wens uit te spreken dat we elkaar weer snel echt mogen ontmoeten op ons Sportpark De Hoef in Well. En dan weer gewoon gebruik mogen gaan maken van onze prachtige kantine en velden. En dat we weer mogen genieten van de sport waar we vereniging voor zijn.

Fijne feestdagen.

Adri Sprong,

Voorzitter.