Algemene Ledenvergadering

Beste sportvrienden,

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) welke wordt gehouden op donderdag 20 oktober 2022 om 21.00u in de kantine.

De agenda van deze ALV is hieronder weergegeven. Opvolgend vind je de notulen van de ALV 2021 en het Secretarieel jaarverslag 2021-2022.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van W.S.V. Well

Fieke Vugs – Secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2022

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ALV d.d. 21 oktober 2021
 3. Secretarieel jaarverslag 2021-2022
 4. Financieel jaarverslag 2021-2022 van de penningmeester
  Het financieel verslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 liggen op de
  vergadering ter inzage.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming kascommissie 2022-2023
 6. Ingekomen stukken en mededelingen.
   Energiebesparing
 7. Vaststelling contributie
  Het bestuur stelt voor de huidige contributie te handhaven op het huidige niveau: € 17,50 senioren, € 13,- junioren, € 11,- pupillen, € 6,- donateurs.
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster zijn Adri Sprong, Gerrit van Lopik en Jeroen Wijburg. Verder treedt Fieke Vugs af als bestuurslid en is dus de functie voor secretaris vacant.
  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering opgeven bij de voorzitter of secretaris.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

RABOBANK ALTENA-BOMMELERWAARD ONDERSTEUNT LED

In het afgelopen jaar is bij voetbalvereniging Well op veld twee en de trainingshoek de gehele veldverlichting vervangen door LED-verlichting. De oude lampen gaven niet meer de verwachte opbrengst aan licht en het waren nog echte energievreters. Met behulp van de de Rabobank Altena-Bommelerwaard en diverse andere financiële middelen kon deze LED verlichting gerealiseerd worden.

WELL 3 IN HET NIEUW

Afgelopen zaterdag werd Well 3 door een tweetal sponsoren van tassen en shirts voorzien. De directie en eigenaren van Handelsonderneming DEKO BV en DETA ELEKTRO kwamen gezamelijk de tassen en shirts aan Well 3 uitdelen. Tevens werd op deze dag het sponsorbord van DETA ELEKTRO aan de bovenzijde van de tribune onthuld.

KERSTDRAAI ONLINE

Een van de grootste evenementen van voetbalvereniging Well is de jaarlijkse Kerstdraai. Helaas kon het dit  jaar vanwege alle Coronamaatregelen niet fysiek doorgaan in de kantine van Well; een heel erg groot gemis voor iedereen en de club.

Gelukkig hebben wij een geweldige activiteitencommissie. Deze bedachten een Kerstdraai-Online. Met veel enthousiasme gingen ze aan de slag. Ze bedachten een plan om via WhatsApp en Facebook op zaterdag 12 december vanaf 15.00 uur een Kerstdraai-Online te promoten en houden. Dus werden er in de week hieraan voorafgaand heel veel loten verkocht. Uiteindelijk waren er ruim honderd leden en niet leden die online deelnamen aan deze Kerstdraai.

Om 15.00 uur opende de voorzitter de Kerstdraai. Daarna ging presentator Corné helemaal los, ging draaikoning Leon het koekrad bedienen, zorgde Willemijn voor de techniek, deed Robin de administratie en werd de logistiek verzorgd door Bertina, Joanne, Annika, Wilma en Jochem.

Vele kijkers genoten via teams van het draaien en de leuke prijzen. Er werden negentien rondes gedraaid en ronde twintig was een Superronde. Om 18.09 werd het laatste appje verstuurd met de winnaars van de superronde. Daarna konden alle winnaars hun prijzen afhalen.

Het bestuur is bijzonder blij met deze fantastische Kerstdraai-Online. Ze willen dan ook graag nogmaals Jochem, Robin, Leon, Bertina, Corné, Joanne, Annika, Wilma en Willemijn en haar ouders, die belangeloos de ruimte beschikbaar stelden van Bloemenshop Marianne aan de Wellsedam in Ammerzoden, bedanken.

Well leeft dus ook in een lockdown periode. Dat voetbalvereniging Well echt leeft blijkt wel uit het feit dat er heel veel is gebeurd tijdens deze periode. De veldverlichting is duurzaam geworden met LED verlichting, de gehele bestrating is vervangen, de kantine is geschilderd in onze clubkleuren en het plafond is vervangen. Zonder iemand tekort te doen, wil ik dan ook zeker Gerrit, Patrick, Peter, Pascal, Johan en al onze obligatiekopers bedanken voor hun bijdrage en inzet.

Graag maak ik tot slot hier van de gelegenheid gebruik de wens uit te spreken dat we elkaar weer snel echt mogen ontmoeten op ons Sportpark De Hoef in Well. En dan weer gewoon gebruik mogen gaan maken van onze prachtige kantine en velden. En dat we weer mogen genieten van de sport waar we vereniging voor zijn.

Fijne feestdagen.

Adri Sprong,

Voorzitter.

Update Corona protocol

Datum: 14 oktober 2020

Beste leden,

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van 13 oktober jl. zijn we genoodzaakt de COVID-19 maatregelen met betrekking tot het gebruik van ons sportcomplex aan te scherpen. Helaas, maar wel noodzakelijk. Dit vereist van iedereen veel medewerking en wij hopen dat wij dan ook op jullie kunnen rekenen. Alleen zo kunnen we COVID-19 bestrijden en ook als club gezond blijven bestaan.

Vanaf woensdagavond 14 oktober 22.00 uur zijn onderstaande maatregelen van toepassing.

 • Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, amateursportcompetities (zowel voor de jeugd als senioren) worden stilgelegd.
 • Als gevolg van bovenstaande zullen alle leden ouder dan 18 jaar tot nader bericht niet meer trainen en geen wedstrijden spelen.
 • Uitgezonderd hiervan zijn: kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club zijn toegestaan).

 • Naast de sportkantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Ben je in een land of regio met code oranje of rood geweest, kom dan de eerste 2 weken na terugkomst niet naar een training, (oefen)wedstrijd op ons sportcomplex. Ben je net 1 of 2 dagen thuis en krijgt je vakantiebestemming alsnog een code oranje of rood, ook dan geldt dat we je de eerste 2 weken niet op ons sportcomplex willen zien.

Ophalen en brengen van jeugdspelers (t/m 17 jaar) tijdens trainingen en onderlinge wedstrijden

Jeugdspelers die worden gebracht voor een training of onderlinge wedstrijd worden bij de toegangspoort van het complex afgezet en opgehaald. Dit geldt voor de spelers van Well. Uitsluitend Well spelers en de teambegeleiding hebben toegang tot het complex voor een training of onderlinge wedstrijd.

Het vriendelijke doch dringende verzoek is om zoveel als mogelijk met de fiets of te voet naar het sportcomplex te komen.

Direct na de wedstrijd of training verlaat de speler en begeleiding het sportcomplex.

Het is niet toegestaan dat ouders, verzorgers, begeleiders en supporters als toeschouwer bij een onderlinge wedstrijd of training aanwezig zijn.

Instructies trainers en leiders bij ziekte speler/speelster

Als een speler Corona gerelateerde klachten heeft direct uitsluiten van deelname aan trainingen en eventuele onderlinge wedstrijden.

Speler laat zicht testen door de GGD en blijft in afwachting van de uitslag thuis. Het team kan gewoon doortrainen en wedstrijden spelen.

Bij een negatieve uitslag is de speler weer welkom als hij/zij weer beter is.

Bij een positieve uitslag geldt 10 dagen quarantaine en doet de GGD indien nodig contactonderzoek. Aanwijzingen die volgen uit het contactonderzoek moeten verplicht worden opgevolgd.

Houd je altijd aan de bestaande basisregels:

 • Blijf thuis bij klachten. Ook als je klachten mild zijn, is het belangrijk dat je de richtlijnen volgt en snel handelt.

 • Houd afstand.

 • Houd je aan de hygiënerichtlijnen: was regelmatig je handen met zeep of desinfecteer met gel. Nies en hoest in je elleboogplooi.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking om zo het COVID-19 virus uit onze (sport)wereld te bannen.

Het bestuur