Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 7 januari vind de nieuwjaarsreceptie plaats vanaf 15:00 uur. Wij willen alle leden uitnodigen om samen te proosten op het nieuwe jaar!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden diverse jubilarissen in het zonnetje gezet.

Wij wensen u een gelukkig, gezond en sportief 2023!!

KAMPIOENEN: WELL JO17 en ST JAN VAN ARCKEL JO 19.

Afgelopen zaterdag, 17 december, hebben twee teams van Well/Jan van Arckel een kampioenschap in hun klasse behaald.

Het Samenwerkings Team van Jan van Arckel en Well onder de 19 werd met vijf keer winst en een verliespartij met overmacht kampioen in hun klasse. Dit team staat onder leiding van Max Tangemann en Boy Bastiaans. Dit team is kampioen geworden in de 2e klasse. Dit is het eerste Samenwerkende team tussen Well en Jan van Arckel dat een kampioenschap weet binnen te halen. Het is dus het bewijs dat we alle jeugd van Well en Jan van Arckel samen succesvol kunnen laten voetballen.

ST Jan van Arckel/Well JO19-1

De JO17 van Well werd kampioen in de 3e klasse. De jongens, getraind en begeleid door Adri Bracht en Bram van den Oord werden met 5 winstpartijen en een gelijkspel met overmacht kampioen in hun klasse.

Well JO17-1

WELL 1 KRIJGT NIEUW TENUE

Voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd van Well 1 kreeg ons vlaggenschip een compleet nieuw tenue van de beide shirtsponsoren. Naast het tenue kregen ze ook nieuwe traningspakken van onze sponsoren. De beide sponsoren; bouwbedrijf Kraay uit Well en Gijben Aannemers- en verhuurbedrijf bv uit Hedel kwamen zelf alles officieel overhandigen.

Well 1

Algemene Ledenvergadering

Beste sportvrienden,

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) welke wordt gehouden op donderdag 20 oktober 2022 om 21.00u in de kantine.

De agenda van deze ALV is hieronder weergegeven. Opvolgend vind je de notulen van de ALV 2021 en het Secretarieel jaarverslag 2021-2022.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van W.S.V. Well

Fieke Vugs – Secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2022

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ALV d.d. 21 oktober 2021
 3. Secretarieel jaarverslag 2021-2022
 4. Financieel jaarverslag 2021-2022 van de penningmeester
  Het financieel verslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 liggen op de
  vergadering ter inzage.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming kascommissie 2022-2023
 6. Ingekomen stukken en mededelingen.
   Energiebesparing
 7. Vaststelling contributie
  Het bestuur stelt voor de huidige contributie te handhaven op het huidige niveau: € 17,50 senioren, € 13,- junioren, € 11,- pupillen, € 6,- donateurs.
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster zijn Adri Sprong, Gerrit van Lopik en Jeroen Wijburg. Verder treedt Fieke Vugs af als bestuurslid en is dus de functie voor secretaris vacant.
  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering opgeven bij de voorzitter of secretaris.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting